จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Release Date : 29-03-2023 14:00:00
จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ใน 29 มี.ค.66 เวลา 0900 - 1400 พล.ร.ต.ณัฐชัย  วรรณบูรณ จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดคู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ จำนวน 116 นาย ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย.66 สามเณร นรจ. จะได้รับการอบรม ศึกษา ปฏิบัติธรรม รวมถึงการทำกิจวัตรของเณร ที่วัดฯ เป็นระยะเวลา 7 วัน

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง