21ธ.ค.65 รร.อล. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของ นรจ.รร.อล. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Release Date : 22-12-2022 10:00:00
21ธ.ค.65 รร.อล. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของ นรจ.รร.อล. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
21ธ.ค.65 รร.อล. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของ นรจ.รร.อล. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง