วันที่ 6 ก.พ.66 พล.ร.ต.ณัฐชัย วรรณบูรณ จก.อล.ทร. นำคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหมู่รบของ นรจ.รร.อล. ตรวจเยี่ยมการฝึกฯ ณ พื้นที่ฝึก รร.ชุมพลฯ และให้โอวาทแก่ นรจ.รร.อล. ชั้นปีที่ 1 โดยมี น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯ ให้การต้อนรับ

Release Date : 06-02-2023 14:00:00
วันที่ 6 ก.พ.66 พล.ร.ต.ณัฐชัย วรรณบูรณ จก.อล.ทร. นำคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหมู่รบของ นรจ.รร.อล. ตรวจเยี่ยมการฝึกฯ ณ พื้นที่ฝึก รร.ชุมพลฯ และให้โอวาทแก่ นรจ.รร.อล. ชั้นปีที่ 1 โดยมี น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯ ให้การต้อนรับ

วันที่ 6 ก.พ.66 พล.ร.ต.ณัฐชัย วรรณบูรณ จก.อล.ทร. ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกฯ และให้โอวาทแก่ นรจ.รร.อล. ชั้นปีที่ 1 ในระหว่างการฝึกยิงปืนฉับพลัน ณ สนามฝึกยิงปืน ศฝท.ยศ.ทร. พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ผบ.รร.ชุมพลฯ, ครูวิชานาวิกโยธิน กศษ.รร.ชุมพลฯ และครูฝึกจาก รร.อล. การนี้ จก.อล.ทร. ได้กรุณาให้โอวาทแก่ นรจ. โดยสรุปคือการเข้ารับการฝึกหมู่รบฯ ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนจ่า ที่ได้เข้าร่วมการฝึก ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติภารกิจของหมู่รบ รวมทั้งทราบขั้นตอนการสั่งการและการปฏิบัติ ในการนำหน่วยทหารขนาดเล็ก นอกจากนั้นนักเรียนยังได้มีโอกาสฝึกและสร้างความคุ้นเคย ในการปฏิบัติงานจริง ร่วมกับนักเรียนจ่าพรรคเหล่าอื่นอีกด้วย และขอให้นักเรียนนำประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกไปปรับใช้กับการเรียน และการทำงานต่อไปในอนาคต โดยมี น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯ ให้การต้อนรับ

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ 6 ก.พ.66 พล.ร.ต.ณัฐชัย วรรณบูรณ จก.อล.ทร. นำคณะตรวจเยี่ยมการฝึกหมู่รบของ นรจ.รร.อล. ตรวจเยี่ยมการฝึกฯ ณ พื้นที่ฝึก รร.ชุมพลฯ และให้โอวาทแก่ นรจ.รร.อล. ชั้นปีที่ 1 โดยมี น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯ ให้การต้อนรับ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง