28 ม.ค.66 เวลา 0900 น.อ. นฤพล วีระจิตต์ รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของ นรจ.ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

Release Date : 30-01-2023 10:00:00
28 ม.ค.66 เวลา 0900 น.อ. นฤพล วีระจิตต์ รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของ นรจ.ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีเปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไป นรจ.ใน 28 ม.ค.66 เวลา 0900 น.อ. นฤพล วีระจิตต์ รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของ นรจ.ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2565ณ สนามฮ๊อกกี้ รร.ชุมพลฯ โดยมี นรจ.เข้ารับการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 1,166 นาย ประกอบด้วย นรจ.รร.ชุมพลฯ ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 939 นาย นรจ.รร.สสท.ทร. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 114 นาย และ นรจ.รร.อล.ทร. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 113 นาย โดยมีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่อให้ นรจ. มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานวิชาทหารราบ และสามารถเป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็กได้ ตลอดจนสร้างความมีระเบียบวินัย และความเข้มแข็งให้แก่จิตใจ

รูปภาพที่เกียวข้อง
28 ม.ค.66 เวลา 0900 น.อ. นฤพล วีระจิตต์ รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหมู่รบและทหารราบทั่วไปของ นรจ.ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง