ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โรงเรียนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จัดพิธีสวมแหวนรุ่นให้กับ นักเรียนจ่า ชั้นปีที่ 1 โดยมี นาวาโท อุกฤษฏ์ อารมย์อุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธาน

Release Date : 02-12-2022 16:00:00
ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โรงเรียนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จัดพิธีสวมแหวนรุ่นให้กับ นักเรียนจ่า ชั้นปีที่ 1 โดยมี นาวาโท อุกฤษฏ์  อารมย์อุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธาน

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โรงเรียนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จัดพิธีสวมแหวนรุ่นให้กับ นักเรียนจ่า ชั้นปีที่ 1 โดยมี นาวาโท อุกฤษฏ์  อารมย์อุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง