นักเรียนจ่าเหล่าอิเล็กทรอนิกและเหล่าไฟฟ้า โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 12-10-2022 12:00:00
นักเรียนจ่าเหล่าอิเล็กทรอนิกและเหล่าไฟฟ้า โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕

นักเรียนจ่าเหล่าอิเล็กทรอนิกส์และเหล่าไฟฟ้า โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕

รูปภาพที่เกียวข้อง
นักเรียนจ่าเหล่าอิเล็กทรอนิกและเหล่าไฟฟ้า โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง