8 ก.พ.66 พล.ร.ต.อดิศักดิ์ แจงเล็ก รอง จก.ยศ.ทร. ประธานในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 66 ของ รร.อล.กวก.อล.ทร. ณ ห้องประชุม 2 กวก.อล.ทร.

Release Date : 08-02-2023 13:00:00
8 ก.พ.66 พล.ร.ต.อดิศักดิ์  แจงเล็ก รอง จก.ยศ.ทร. ประธานในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 66 ของ รร.อล.กวก.อล.ทร. ณ ห้องประชุม 2 กวก.อล.ทร.

8 ก.พ.66 น.อ.ธานิศ  ผู้นำพล ผอ.กวก.อล.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อดิศักดิ์  แจงเล็ก รอง จก.ยศ.ทร. ประธานในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ66 ของรร.อล.กวก.อล.ทร. ณ ห้องประชุม2กวก.อล.ทร.

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
8 ก.พ.66 พล.ร.ต.อดิศักดิ์  แจงเล็ก รอง จก.ยศ.ทร. ประธานในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 66 ของ รร.อล.กวก.อล.ทร. ณ ห้องประชุม 2 กวก.อล.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง