นาวาเอก อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในพิธีเปิดสอบความรู้ภาคทฤษฎีภาคต้น หลักสูตร นรจ.อล.-ฟฟ. ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ต.ค.๖๕

Release Date : 05-10-2022 10:00:00
นาวาเอก อนุสรณ์  วงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในพิธีเปิดสอบความรู้ภาคทฤษฎีภาคต้น หลักสูตร นรจ.อล.-ฟฟ. ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ต.ค.๖๕

นาวาเอก อนุสรณ์  วงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในพิธีเปิดสอบความรู้ภาคทฤษฎีภาคต้น หลักสูตร นรจ.อล.-ฟฟ. ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ต.ค.๖๕

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก อนุสรณ์  วงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในพิธีเปิดสอบความรู้ภาคทฤษฎีภาคต้น หลักสูตร นรจ.อล.-ฟฟ. ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ต.ค.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง