นาวาเอก กริช ขันธอุบล รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของ นักเรียนจ่าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Release Date : 07-07-2022 11:31:51
นาวาเอก กริช ขันธอุบล รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของ นักเรียนจ่าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก กริช ขันธอุบล รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของ นักเรียนจ่าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง